خدمات مدار سرویس

 

مدار سرویس به دلیل بهره مندی از سرویس کاران متعهد و با تجربه آماده ارائه خدمات تعمیر انواع مایکروفر ایرانی و خارجی می باشد ؛ هدف اول پرسنل ما تعمیر قطعات معیوب مایکروفر شما می باشد و فقط در صورت عدم امکان اقدام به تعویض می نمایند . برخی از خدمات تعمیری مایکروفر مدار سرویس عبارتند از :

 

  • تعمیر مایکروفر
  • سرویس مایکروفر
  • نصب مایکروفر

 

تمامی این خدمات در محل شما انجام می گیرید و هزینه خدمات در پایان کار و بعد از ارائه فاکتور از شما دریافت می شود .

تلفن سرویسکار مایکروفر